MILJØPROFIL

Miljøprofil

DS Rengøring er en miljøvenlig virksomhed.

DS Rengøring er en miljøvenlig virksomhed, der kun bruger svanemærkede produkter, hvor det kan lade sig gøre.

 

DS Rengøring sætter kundens medarbejderes ve og vel i højsædet, samt det bedst mulige arbejdsmiljø for vore egne medarbejdere.

 

Vi lægger vægt på at vore leverandører fører en ansvarlig miljøpolitik, og at deres produkter lever op til vores krav, således miljøbelastningen bliver så lille som mulig.

 

Vore svanemærkede produkter er uden unødvendige parfumer, farvestoffer og konserveringsmidler.

 

For at yderligere at beskytte vore medarbejdere bruges der teleskoprør alle steder det er muligt, såsom støvsugere, moppestænger osv, for at mindske medarbejdernes ryg belastninger. Ligesom der ved højere arbejdsopgaver bruges teleskoprør, for ikke at medarbejderne ikke skal strække sig for at nå.

 

DS Rengøring leverer rengøringsmapper med instruktioner, datablade og tegninger i alle rengøringsrum, således at medarbejderne i de respektive områder altid ved, hvad det er de skal lave. Disse bliver selvfølgelig løbende opdateret, både hvad angår arbejdsrelaterede tegninger og datablade, ligesom der altid vil følge en grundig instruktion med.

 

DS Rengøring lægger også stor vægt på, at der ikke bruges unødig megen kemi, og derfor instruerer vi vort personale grundigt i brugen af dette, således, at unødigt spild, og overdosering undgås, også til glæde for miljøet. Vi ønsker også, at bruge så få forskellige kemiprodukter som muligt.

 

 

 

 

DS RENGØRING | CVR: 26070090 | TLF: 26 84 30 60 | INFO@DSREN.DK | ROHOLMSVEJ 2, 2620 ALBERTSLUND